Formularz

Aktualnie rekrutujemy na przedstawione niżej stanowiska. Nawet, jeśli nie znalazłeś na liście oferty odpowiadającej Twoim oczekiwaniom, nie zniechęcaj się i zostaw nam swoje CV.

Dane osobowe

Imię i nazwisko

Email

Oferta pracy

Telefon

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MyNetwork Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, w celu związanym z moim udziałem w niniejszym procesie rekrutacyjnym. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z prowadzeniem niniejszego procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem, w tym udostępnione podmiotowi będącemu Twoim potencjalnym pracodawcą. Podanie przez Ciebie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w powyższym zakresie jest dobrowolne, jednak warunkuje Twój udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym. Możesz w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, przesyłając wiadomość na adres mailowy: kontakt@ers.pl lub pisemnie na adres: ul. Kluczborska 17/2, 31-271 Kraków. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w procesie rekrutacyjnym.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MyNetwork Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu lub/i w innych przekazanych przeze mnie dokumentach oraz danych dotyczących historii mojego aplikowania w celu prowadzenia i administrowania przyszłymi procesami rekrutacyjnymi. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione na rzecz Twoich potencjalnych pracodawców. Będziemy również wysyłać Ci informacje o nowych ofertach pracy, które mogą Cię interesować. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wskazanych wyżej celów rekrutacyjnych. Możesz w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, przesyłając wiadomość na adres mailowy: kontakt@ers.pl lub pisemnie na adres: ul. Kluczborska 17/2, 31-271 Kraków. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w realizowanych przez nas procesach rekrutacyjnych.

Załącz pliki

Dozwolone formaty plików: Microsoft Word (.doc, .docx, .rtf); Text (.txt), Adobe Acrobat (.pdf), nebo OpenDocument (.odt)

PLIK