HR Consulting

Wychodząc naprzeciw potrzebom pracodawców firma ERS wzbogaciła swoją ofertę o usługi w sposób kompleksowy dopełniające procesy rekrutacyjne. Oferujemy całe spektrum rozwiązań z zakresu oceny i rozwoju pracowników.
 • Technologie
  W naszej pracy korzystamy z nowoczesnego systemu HRM wspierającego i automatyzującego najważniejsze obszary miękkiego HR: planowanie, rekrutację, onboarding, szkolenia i rozwój, nagradzanie, grywalizację. Rozwiązanie umożliwia wsparcie wszystkich kluczowych zagadnień zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Daje możliwość równoległego zarządzania procesami w oparciu o różne struktury, dzięki czemu z pełną dowolnością można kształtować i automatyzować procesy.
 • Asessment Center
  Assessment Center jest rzetelną i najbardziej obiektywną metodą oceny potencjału i kompetencji pracowników. Bada umiejętności, kompetencje i wiedzę za pomocą zestawu różnorodnych ćwiczeń, gier, testów, pytań i zadań dobieranych w oparciu o specyfikę stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Zapewnia wysoką trafność oraz minimalizuje ryzyko w podejmowaniu decyzji menadżerskich.
 • Offshoring
  Usługa skierowana do klientów zagranicznych chcących otworzyć swój oddział w Polsce. W ramach działań oferujemy organizację biura poprzedzoną szczegółową analizą kosztów, przeprowadzenie kompleksowej usługi rekrutacyjnej zespołu, wsparcie administracyjno-kadrowe oraz reprezentację firmy w instytucjach i urzędach w kwestiach podatkowych i prawnych. Dotychczas skutecznie wspieramy start-upy naszych klientów z Anglii, Irlandii i Stanów Zjednoczonych. Udało nam się udzielić wsparcia w dziedzinie IT delivery i inżynierii dla prawie dziesięciu klientów międzynarodowych. Potwierdzeniem naszej pracy i kompetencji są referencje, jakie od nich otrzymaliśmy.
 • Outplacement
  Nasi konsultanci angażują się w proces wparcia zwalnianych pracowników, zarówno w przypadku zwolnień grupowych, jak i indywidualnych. Staramy się, by odejście pracownika przebiegało w jak najmniej konfliktowy sposób oraz by zwolnione osoby w jak najkrótszym czasie znalazły nowe zatrudnienie. Zwolnionym pracownikom oferujemy wsparcie psychologiczne, warsztaty oraz konsultacje z doradcą zawodowym. Nasze działania wspierają również czynne poszukiwanie nowego pracodawcy.
 • Kadry
  Zapewniamy kompleksową obsługę dokumentacji kadrowej. Nasza oferta obejmuje prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa pracy i wewnętrznymi regulacjami klienta. W ramach usługi zapewniamy całkowitą poufność informacji, nielimitowane konsultacje specjalistów oraz bieżący dostęp online do danych kadrowych i dokumentów pracowniczych.
 • Raporty
  W naszej ofercie znajdują się raporty cykliczne, m.in. na temat dostępności menedżerów i specjalistów na rynku pracy, najbardziej pożądanych pracodawców, jak również raporty branżowe, dotyczące m.in. rynku IT w Polsce czy wynagrodzeń w poszczególnych branżach. Gromadzone przez nas dane na temat rynku pracy poddajemy wszechstronnej analizie przez pryzmat dowolnych, interesujących dla klienta kryteriów. Nasze raporty opatrzone są dynamiczną i przejrzystą wizualizacją danych.